Resultat klubbmästerskap

Klubbmästare 2017 med hcp: Ulla Holmberg - Johan Hermansson

Klubbmästare 2017 utan hcp: Katarina Freitag - Lars Moquist

Klubbmästare 2018 med hcp: Anni Zastrau - Curt Petersson

Klubbmästare 2018 utan hcp: Katarina Freitag - Lars Moquist

Klubbmästare 2019 med och utan hcp: Ingvar Johansson - Ebbe Warme

Klubbmästerskapet 2020 spelades inte - var inställd

RESULTAT KLUBBMÄSTERSKAP 2021:

Klubbmästare 2021 med hcp: Kalle Karlsson - William Doss

Klubbmästare 2021 utan hcp: Bengt Lennartsson - Stig Magnusson