Klubbnyheter

Välkommen igen till spel hos Bridgekamraterna Nybro.

Vi spelar igen torsdagen d. 13. januari 2022 kl. 13 och följande torsdagar.

Spelplan för vårsäsongen finns på hemsidan.