Bankgiro/Swish

Distriktets Bankgiro:
797-7994

Distriktets swishnummer:
123 632 9718

Kontakt:

| Kjell Berg | Kassör | 076-8771149
>>e-post |