Vårserien 2021

ABB BK spelar en vårserie på BBO.

Ställning i vårserien

Längs ned på sidan finns ett bifogat dokument som beskriver hur man ska agera vid olika situationer samt vilka konsekvenser felaktigt förfarande kan ge. Läs denna så ni är införstådda med hur man ska agera vid ex. ”Ångra”, alerteringar etc.

Denna spelas varje måndag samt varannan torsdag (jämna veckor) och består av 31 deltävlingar.

De 20 bästa utifrån handikappresultaten räknas in i slutresultatet.
Inga priser delas ut, så man spelar endast för äran och berömmelsen, vilket kan vara nog så viktigt.

För att kunna delta i någon av ABB BK´s BBO-tävlingar måste man vara anmäld och inlagd i klubbens ”acceptanslista”. Anmälan för att komma på acceptanslistan skall göra senast kl .1600 speldagen och man anmäler sig till listan bara en gång. Därefter räcker det att göra anmälan till tävlingen på BBO.

Tävlingen hittas enklast om man klickar på tävlingar, sedan alla tävlingar och därefter skriver ABB i sökrutan.

Avgiften är 1,5 BBO$ + 25 kr. Tilläggsavgiften swishas till Lennart Ekholm på 070 419 77 13. Deltagare på Vårseriens deltävlingar behöver inte swisha för varje tävling utan Lennart för en logg på samtliga och meddelar efter säsongens slut hur mycket var och en ska betala.

Vi spelar 24 brickor och använder ett Howellflyttschema.

Vi har icke spelade TL och kommer till bordet och dömer.

Vill man Ångra p.g.a. att man klickat fel (jämställs med felgrepp i lådan) ber man om ångra och ropar sedan på TL. De spelare som får en fråga om ångra väntar på TL som kommer till bordet och dömer.

Vi har en del orutinerade spelare så vi rekommenderar att anspråk inte görs, men om det görs skall det åtföljas av en förklaring om hur man spelar. Inga anspråk rakt ut. När ett anspråk avvisas rekommenderar vi att man ropar på TL som då kommer till bordet och fördelar sticken. De som avvisat anspråket kan aldrig förlora på att tillkalla TL.

Rondtiden är 16 minuter (vid 2 brickors ronder) och hinner man inte klart brickan får orsakande par en varning. Kan man inte avgöra vilka som orsakat förseningen får samtliga spelare en varning. Vid en andra försening får man ett straff i form av avdrag 10% av toppen för brickan.

OBS!!! Varningen hänger med till nästkommande tävling/tävlingar och nollställs efter den andra varningen. Varningen följer med paret och inte den enskilda spelaren så har man fått en varning i tävling 1 och spelar med en annan partner i tävling 2 får man inget straff, men det ”nya paret” får då en varning som hänger med framöver.

Vi har inga priser.

Vi rapporterar tävlingen till SBF så den är bara öppen för medlemmar i SBF som betalt avgiften till förbundet.