Styrelse och övriga funktionärer

Styrelse för räkenskapsåret 2021-07-01 till och med 2022-06-30 är enligt nedan (styrelsen skall konstituera sig innan rollerna är helt beslutade) :

Namn Roll Kontakt
Christer Åström Ordförande 070 - 533 49 99
>>e-post
Lennart Ekholm Vice ordförande 070 - 419 77 13
>>e-post
Torsten Andersson Kassör 070 - 393 36 63
>>e-post
Kjell Winge Sekreterare 070-723 22 20
>>e-post
Elisabeth Stanley Utbildningsansvarig 070 - 210 54 22
>>e-post
Barbro Lönning Ledamot 073 - 595 50 93
>>e-post
Bengt Larsson Suppleant 070 - 744 53 82
>>e-post
Birgitta Weber Suppleant 0702-90 22 80
>>e-post

Övriga funktionärer

Namn Roll Kontakt
Christer Åström Webmaster 070 - 533 49 99
>>e-post
Lennart Ekholm Huvudansvarig cafeteria 070 - 419 77 13
>>e-post
Mats Bodén Revisor >>e-post
Sture Helmersson Revisor >>e-post
Åsa Andersson Revisorsuppleant >>e-post
Birgitta Kerstis Revisorsuppleant >>e-post
Stefan Andersson Valberedningen >>e-post
Ulf Rilbe Valberedningen >>e-post
Namn Fotografi
Christer Åström

Telefonnummer och e-postadress ligger av utrymmesskäl i samma kolumn. För att garantera att de hamnar på olika rader används en
speciell internetkod som du ser när du redigerar den här sidan.