Silverrallyt

Placering 1-6 ger 10, 7, 5, 4, 3, 2 poäng och sjunde plats och därefter ger 1 poäng.

Poängskalan är densamma oavsett antal deltagande par/spelare.

I den avslutande tävlingen höjs poängen med 50 % så skalan blir 15, 11, 8, 6, 5, 3 och 2 poäng.