Styrelse

Namn Roll Kontakt
Sven Mellqvist Ordförande 0766 261 096
>>e-post
Jan Holm Kassör 070-208 45 76
>>e-post
Karl Kedland Sekreterare 073-7347202
>>e-post
Klas Holm Tisdagsgruppen 070 650 00 19 >>e-post
Yngve Frölander Torsdagsgruppen 0703 637 178 >>e-post
Inga Nyberg Tävlingsledare 073 666 97 38 >>e-post
Hans Öhrling Vise tävlingsledare 073-6669738
Sture Björklund Klubbadministratör 073 412 63 07 >>e-post
Yngve Frölander Klubbadministratör 0703 637 178 >>e-post
Hans Öhrling Materialförvaltare 073-6669738
Irma Hägerstedt Bordsavgift tisdag 08-54061878 >>e-post
Inga Nyberg Bordsavgift torsdag 073 666 97 38 >>e-post
Bertil Blomqvist Revisor 0705897293 >>e-post
Irene Edström Revisor 070-734 77 31 >>e-post
Festkommitté Lena, Solveig, Klas och Ulla H
Valberedning Hans Öhrling, Sture Björklund