Protokoll från styrelsemöte

Bifogar protokoll från styrelsemöte, nr 1 och 2 från verksamhetsåret 2023/24