Lars Jeppsson

Vår mångårige ordförande i YBS, Lars Jeppsson, har tyvärr hoppat av styrelsen. Vi har honom mycket att tacka för. Han har på ett förtjänstfullt sätt givit klubben en stadga och stått för ett framsynt ledarskap.

Glädjande nog förblir han medlem i klubben.