Kallelse till årsmöte i VBF

Västergötlands BF håller årsmöte lördag 9 oktober 2021 i bygdegården i Fyrunga. Dagordning och övriga dokument finns i länkarna nedan.

Årsmötets dagordning

Balansrapport

Resultatrapport

Verksamhetsberättelse

Budgetförslag

Den planerade tävlingen som skulle genomförts efter årsmötet är inställd p g a få anmälda par.