Allmänt om distriktsmästerskap

Distriktsmästerskap i följande klasser spelas i alla distrikt i Sverige. De nationella finalerna spelas vid Bridgefestivalen i juli/augusti.

  • Par Open (öppen klass)
  • Par Dam
  • Par Veteran
  • Par Mixed

När det gäller följande klass arrangeras först distriktsmästerskap. Därifrån kvalar lag in till regionala semifinaler. Det sista steget är den nationella finalen bestående av tio lag som arrangeras i Kristi Himmelfärd.

  • Lag Open (öppen klass)

I Västerbotten arrangeras dessutom

  • DM Individuellt

VBF:s vandringspris för DM-parfinaler

Vandringspris i resp. öppen, dam, mixed och veteran-klass tillhandahålls av distriktet. Aktuella priser samt poängställning visas på VBF:s hemsida.
Vandringspriset är ett individuellt pris men disponeras årsvis av distriktsmästama tillsammans till dess att någon spelare uppnår 12 poäng enligt nedanstående skala.
För att vinna vandringspriset krävs 12 poäng.
Placeringar ger poäng enligt följande skala
1a 5 poäng
2a 3 poäng
3a 2 poäng
4a 1 poäng
Vid delad placering fördelas poängen lika (ex vid delad 3:e plats mellan 2 par får respektive spelare 1,5 poäng).
Om 2 eller flera spelare stannar på 12 eller flera poäng samtidigt vinner den som har flest la placeringar, 2a placeringar osv. Om ingen särskiljning är möjlig delas priset.
Om flera spelare passerar 12 poäng samma år vinner den som har flest poäng.
VBF:s Styrelse