Lagspel november

Nu avslutas vårt lagspel med sista omgången i november. Vi har varit 4 lag som spelat sedan maj. Finns intresse och Corona hindrar oss att starta spel på klubben får vi fundera hur vi går vidare. Fortsättningarna för att få information är att ni som medlemmar fyller i er email adress i vår matrikel. Ni som inte har någon email adress ifylld kommer inte delges någon information.