Klubbnyheter

Tack alla som kom och spelade vecka 10.
Spelavgifter och frivilliga bidrag uppgick till 3 690 kronor.
Dessa har nu skickats till Läkare Utan Gränser för att stödja deras hjälparbete i Ukraina.

Årsmöte för verksamhetsåren 2020-2021 blir den 25 februari 2022 kl 11.00 på Wallhamn.
Dagordning skickas ut senare.
Motioner ska vara inlämnade senast den 6 februari.

Styrelsen

Klubben startar upp bridge på måndagar under vinterhalvåret med start måndagen den 8 november kl. 11.00.
Priset kommer att vara som på fredagar 40 kr utan fika.

Bengt A och Kjell B kommer att vara tävlingsledare.

Filen för fredagens bridge är felaktig. Åker ner på söndag och tar en ny backup
Arne

Med tanke på de lättnader FHM meddelade 1 juli så stryker vi kravet på visir i lokalen.
Du bestämmer själv om du vill använda munskydd/visir eller ingenting alls.

Styrelsen

Vi har upphört med spel på RealBridge.

Hej,
Pga den pågående pandemin har styrelsen beslutat att skjuta fram årsmötet till sommaren. Det är inte möjligt i nuläget att genomföra ett årsmöte.

Sidor