Om Sydöstra Sveriges BF

Distriktsförbundet omfattar anslutna klubbar i Blekinge-, Kronoberg- och Kalmar län. För närvarande 26 klubbar med knappt 1 800 medlemmar

KANSLI

Sydöstra Sveriges BF
Trestenavägen 7 B
294 35 Sölvesborg

Tel 019-277 24 86, 0703-14 46 61
Org. nr 836201-1390
Bankgiro 472-0736

KONTAKTPERSONER

Namn Funktion Kontakt
Tomas Blomster Ordförande 070-240 46 25
>>e-post
Agneta Svahn Sekreterare 072-733 04 22
>>e-post
Thomas Winther Kassör, Webmaster, Utbildning, Ruter/BM-support mm 070-314 46 61
>>e-post
Johnny Petersson Distriktstävlingsledare 070-236 22 05
>>e-post