Styrelse

Namn Roll Kontakt
Frank Lundh Ordförande 0325-100 82
>>e-post
Klas-Göran Edman Kassör 070-581 09 43
>>e-post
Jan Manfred Sekreterare 0325-61 18 97
>>e-post
Jan Josefsson Tävlingsansvarig 073-807 89 54
>>e-post
Stefan von Heyking Ruteransvarig >>e-post