Kontakt

Adress
Sverige
Kontaktperson
Christina Truuberg
Kontaktperson (ekonomi)
Christina Truuberg
Visa ruterkonto
Kontaktperson (tävling)
Christina Truuberg

Denna sida är tänkt att ge er lite ledtrådar beträffande de olika formateringsalternativ som finns i Bridge-IT. Innan sidan
publiceras för allmänheten kommer ni naturligtvis att ta bort allt detta och ersätta det med relevant information.

Utöver ledtrådarna nedan kan ni också läsa Kurs K - Klubbsidor som steg för steg går genom det du behöver veta för att
administrera dina klubbsidor.