Ledningsgrupp

Namn Roll Kontakt
Sune Wall Tävlingsledare 070-9269422
>>e-post
Barbro Julén Tävlingsledare 070-5702615
>>e-post
Klas Henriksson Tävlingssupport [070-3355826] |[k.m.henriksson@gmail.com]