Styrelse

Jan Johansson Ordf 0767638032
Catarina Steen 0704123598
Gösta Stenberg 0725024966
Margareta Lundstöm0706772046
Lennart Heljemo 0706430247