Styrelse

Namn Roll Kontakt
Gunnar Johansson Ordförande 070-5259904
>>e-post
Eva-Lotte Johansson Kassör 070-715 20 92
>>e-post
Anna Bonander Sekreterare 073-649 16 75
>>e-post