Om Simlångsdalens BK

Historia
Det äldsta styrelseprotokollet är daterat 1968-08-28. Men enligt säkra källor bildades klubben flera år tidigare.
I detta protokoll är noterat att Arnold Knutsson valdes till kassör.

I samma protokoll beslöts att Simlångsdalens BK skulle gå med i Svenska Bridgeförbundet.
Avgiften per spelkväll fastställdes till 2:-.
I protokoll daterat 1975-09-30 valdes vår nuvarande tävlingsledare Pelle Nanneson till ungdomsledare.

Klubben har haft flera olika mötesplatser för bridgespelandet bl.a. Gamla Gästis (nuvarande ICA butiken), Mahults Bygdegård, Simlångsgården,Gästgivaregården samt Lilla skolan (skolmuséet).
Vår nuvarande mötesplats är Ljungblommans Servicehus. Vi spelar i deras matsal i genomsnitt på 8-9 bord/spelkväll. Rekord är 13 bord/spelkväll. Vi får max plats med 14 bord.

Medlemskap
Avgiften till Svenska Bridgeförbundet är f.n. 310:-/år. Då ingår
medlemsavgiften till Simlångsdalens BK, som är 50:-/år.
Spelavgiften är f.n. 50:-/spelkväll och då ingår kaffe/te och smörgås.

Tävlingsformer
Vi spelar flera olika barometertävlingar t.ex. Gröna Hissen, Vinbarometer, Påskbarometer och avslutningsbarometer jul och vår.
Vid avslutningsbarometerna bjuder klubben på (om ekonomin tillåter) mat, priser till alla samt fri spelkväll. Vid övriga barometrar får de 3 första paren priser och dessutom utlottas 3 priser.
Vi har en individuell tävling på hösten och en på våren. Den som vinner vårtävlingen blir individuell mästare.
Skinktävling spelas i 3 omgångar på hösten. Priserna delas ut vid avslutningsbarometern.
På våren spelas klubbmästerskapet i 3 omgångar.
Simultantävlingar spelas 1 på hösten och 1 på våren.
Varje vår och höst möter vi Kvibille BS i en prestigefylld match.

Ordningsregler
Vi vill ha en trevlig stämning när vi spelar bridge.
Vi har en blandad kunskap bland våra bridgespelare. Om det uppstår några problem är det bäst att tävlingsledaren tillkallas.
Vid barometertävlingar: Tänk på att inte diskutera brickorna förrän alla har spelat färdigt dem.
Allergi är ett stort problem för många. Använd därför inte parfym, rakvatten, hårspray o.dyl. när ni spelar bridge hos oss.