Styrelsemötet 2017-06-29

Protokollet från styrelsemötet den 29 juni finns nu på hemsidan under KLUBBEN>Styrelse>Protokoll>2017.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas efter årsmötet i augusti.