Information 220611

Piteå BS har två inbjudningstävlingar på gång.

MIXED DM.
Piteå BS har blivit tillfrågad om att arrangera MIXED DM den 26 nov 2022. Vi har naturligtvis tackat ja till denna tävling och hoppas självfallet att vi får många par från Piteå BS. Inbjudan till tävlingen kommer under sept månad.

PALTLIRET 2023
Eftersom anrika Paltliret inte har spelats av olika anledningar under flera år så har vi beslutat att köra PALTLIRET DEN 29 JAN 2023. Ansökan är insänd till SBF för godkännande. Även här kommer inbjudan senare, förmodligen i början av nov månad.

SPELAVGIFT.
Börja planera redan nu för dessa tävlingar, eftersom samtliga Piteå BS spelare med betald medlemsavgift för säsongen 2022-2023 får spela dessa två tävlingar GRATIS.

INFORMATION OM STYRELSEN.
Jan Svanborg som på årsmötet blev vald som kassör har tagit steget tillbaka och är nu styrelseledamot. Göran Isaksson kliver in som kassör.

PRISER UNDER SOMMAREN.
Om det inte har framgått tidigare så har vi priser under samtliga tävlingar i sommar. Vi kommer enbart dela ut pris till de par som vinner tävlingen. Sedan kommer vi att lotta ut 3 priser till placeringarna 2 >>>sista plats. Lottningen vilken nr på placeringen sker under respektive tävling.

Avgift/fika
Spelavgiften är 40 kr/spelare. För icke medlemmar i Svensk Bridge eller annat landsförbund (typ Norge, Finland eller Danmark) kostar det 80 kr. Fika finns att köpa i spellokalen.