Styrelse

Namn Roll Kontakt
Dan Wälivaara Ordförande 070-634 39 88
Pia Elmgren Sekreterare 070-555 23 49
Gertrud Backman Kassör 070-377 18 15
Anders Landmark Tävlingsledare 072-200 81 47