Kallelse till Årsmöte i Sundsvallsbridge 2021

Årsmötet äger rum den 13/9 kl. 17.00 och sker i form av ett fysiskt möte i bridgeklubbens lokal på Grönborgsgatan 5.

Alla klubbens medlemmar är välkomna att deltaga.