Parspel på BBo måndagar

Vi har nu spelat parspel under några måndagar. Det har varit ett antal problem under starten. Jag har nu lärt mig inrapportering och uppläggning av tävlingarna. Det är ganska många timmar som gått åt för att få igång dessa tävlingar. Med hänsyn till det ringa intresse som finns att spela parspel på BBO har jag beslutat att avsluta detta försök. Det är bara Vänersborg och Upphärad som klarar av att spela parspel på BBO efter som det är ganska avancerat system vid såväl rapportering som inläggning på vår tävlingssida