Våravslutning

Kronhusklubben har våravslutning onsdagen den 15 juni 2022 kl 17.30. Vi spelar en barometer. Spelet startar kl 18.30.
Vi bjuder på räksmörgås, dryck därtill och kaffe till alla medlemmar. Icke-medlemmar betalar självkostnadspris till caféet.
Anmälan sker på lista på klubben eller via sms eller telefon, 0737-087560 senast den 8 juni.
Varmt välkommen till vår avslutning.
Styrelsen