Jourverksamhet på prov

Onsdag 27 april startar vi prov med att kontakta utpekad jourspelare, för kvällens spel, som parar ihop singelspelare till 3 timmar före spel.
Ring eller maila jourspelaren som står upptagen i texten till avsedd tävling.
Jourspelaren spelar fritt aktuell tävling eller senare.
Anteckningslista finns på klubben för onsdags- och torsdagsspel i 3 veckor.
Ingen anmälan - ingen jour (spelpartnerförmedlare)