MiniBridge

SBF:s nya broschyr om MiniBridge

MiniBridge är en förenklad variant av bridge, även kallad ”bridge på 5 minuter”. Det kan vara en väg för nybörjaren in i den ”riktiga” bridgen. Läs mer på SBF:s hemsida under ”Nyheter”, eller klicka här.