Bridgekurs

Smittspridningen har inte gått ner utan ligger forfarande hög. Många är försiktiga och kanske inte vill sätta sig i en större grupp.

Jag flyttar därför Bridgekursen ytterligare än gång.

Ny tid 18 feb 9.30

Hoppas vi kan komma igång då.

Hälsningar

Per Magnusson