Rapport från årsmöte

Då inte så många klubbar närvarade vid årsmötet i Fyrunga kommer här en kort rapport om vad som hände vid mötet.

  • Den sittande styrelsen återvaldes.
  • Verksamhetsåret 2020/2021 gav ett betydande ekonomiskt överskott (37 tkr). Detta beror på att verksamheten var mindre än ett vanligt år p g a pandemin.
  • I budgeten för 2021/2022 kommer 10 tkr användas för att sänka bordsavgiften i samtliga DM-finaler i pardiscipliner från 150:-/spelare till 100:-/spelare. Styrelsens avsikt med åtgärden är att återföra föregående års överskott till distriktets spelare under en treårsperiod.