Styrelse

Namn Roll E-post Telefon
Per Jansson Ordförande 072-580 91 47
Emil Tibblin Vice ordförande &
Tävlingsansvarig
070-2226342
Anna-Mari Öhlén Kassör 070-2026012
Andreas Westman Sekreterare &
Tävlingsansvarig
072-244 95 86
Anders Strömberg Junioransvarig 070-6484848
Anna-Karin Larsson Ledamot 070-266 27 05
Hans Selling Suppleant 070-513 95 39
Carina Sjöblom Suppleant 070-1916910