Klubbnyheter

NYA ALERTERINGSREGLER
Gäller från och med 1september 2023

Huvudregeln är att artificiella bud (oäkta bud) ska alerteras

Nyheter att känna till: