Om Ljungby BK

Välkommen till Ljungby Bridgeklubb.

Klubben har nybörjarkurser på hösten vid 10 tillfällen. Varje kurstillfälle är på tre timmar.

Vi har

 • träningsspel varje onsdag för nybörjare och mindre rutinerade spelare. Det finns rutinerade spelare på plats som deltager som medspelare, vilka man kan fråga under kvällen.
 • partävlingar för såväl rutinerade spelare som Dig som är ny och intresserad av att tävla.

I startavgiften ingår kaffe eller te.

Medlemskap

Medlemsavgiften är f.n. 480 kr/år varav 100 kr går till Ljungby BK. 380 kr/år är avgift till Svenska Bridgeförbundet (FSB).
Avgifterna betalas samlat in till FSB under juni-juli varje år.

Spelavgifter

 • 50 kr för medlem i klubb ansluten till FSB. Vid barometertävlingar är startavgiften 50 kr.

Ordningsregler

 • En spelare i varje par, som skall delta i en tävling, skall vara på plats senast 10 minuter före start. Detta för att tävlingen skall starta och sluta
  på utsatt tid.
 • Då vi har begränsad plats kan vi ta emot högst 16 par. Det är möjligt
  att anmäla sig som reserv om det skulle komma avanmälningar .Anmälan kan göras till spelledaren.
 • Spelare uppmanas, för allas trivsel, att vara lågmälda när spel pågår.
 • Vid felaktigheter under spelet skall tävlingsledaren (TL) tillkallas. Döm ej själva.

Tävlingsformer m.m.

 • Vi rekommenderar användning av stopp- och alertkort. Regler för detta hittar Du på Svensk Bridges hemsida. Där kan Du också hitta
  information om tävlingsformer, handicapregler, mästarpoäng m.m.
  Deklarationskort bör medtagas vid speltillfällena.