Styrelse

Namn Roll Kontakt
Hans Barkman Ordförande 0727-300440
>>e-post
Enar Bergström Vice Ordför. Webmaster 0706-212255
>>e-post
Marian Svensson Sekreterare 0708-772053
>>e-post
Ulla Jensen Kassör 0709-641960
>>e-post
Gunilla Braunstein Suppleant 0705-090001
>>e-post
Klas Oskarsson Suppleant 0300-29741
>>e-post
Lars-Göran Axelsson Suppleant 0709-427345
>>e-post
Ove Andréasson Suppleant 0707-519650
>>e-post
Rolf Barrdahl Suppleant 0739-600820
>>e-post
Anders Hugosson Suppleant 0762-648730
>>e-post

Länk till==>Ruterkonto