JULFEST

Kronhusklubbens Julfest 2021 äger rum lördagen den 18 december 2021 kl 17,00. Vi är som vanligt i Seglarsalen. Alla A- och B-medlemmar bjudes på dryck och förtäring. Vi spelar en barometer.
Anmälan på listan i klubblokalen eller per sms eller telefon 0737 087560- senast 8 december.
Varmt välkommen!
Styrelsen Kronhusklubben