MÅNDAGSBRIDGE

Primära flikar

Inga mästarpoäng har delats ut i denna tävling.

 

1 sep 2020 förs beräkning av mästarpoäng över till förbundets nya administrativa system. Då kommer dessa flikar att användas för nya mästarpoäng och handikapp. Rankingsystemet väntar på beslut från Tävlingskommittén innan den fliken aktiveras.