BBO, Kolmården, torsdag, 18:00 - höst

Information
Datum och tid
Tor 29 dec 2022 kl 18:00
Typ av händelse
Tävling > Par > Brons
Spelplats
BBO

Tävlingsmeny

Kolmårdens Bridgeklubb spelar partävling på BBO, Torsdag kl. 18:00.
Alla system tillåtna, upp till 7 prickar

Tävlingen är öppen för alla i ÖMBF. (samt vissa andra som finns med på Kolmårdens lista över spelare på BBO)
Nya användare anmäler användarnamn, medlemsnummer i bridgeförbundet samt riktigt namn till Lars-Magnus Gustafsson, fjaderlos_tvafoting@hotmail.com

Tillåtna system i tävlingen är:
Alla, max 7 prickar

Tävlingen är över 24 brickor. Anmälan på BBO öppnar kl. 16:00

Kostnad:
1,5 BBO$ som erläggs vid anmälan på BBO samt 25 Skr, swish: 0739670315, Gunhild Wärn. (Kassör)

Tävlingsledare är Lars-Magnus Gustafsson, användarnamn: sweden82
070 609 70 15.
Tävlingens namn:
meddelas senare

Resultat kommer att redovisas på BiT, samt på klubbens hemsida, http//:kolmarden.svenskbridge.se
På BiT ser du resultat, såväl med som utan handikapp.
Det finns även en sida med aktuella tävlingar och resultat, poängserier m.m.

Alla i SBF är välkomna att deltaga.