DM-Veteraner

Förra försöket misslyckades att samla ihop ett fält. Vi gör nu som tidigare att vi lägger ut tävlingen på 2 onsdagar tillsammans med ordinarie onsdagsspel

Onsdagarna 13/3 och 20/3 kl 18.30 spelas DM-Veteraner i Östersund. Tävlingen spelas gemensamt med onsdagsbridgen där alla möter alla om det går. En reserv får användas under tävlingstillfällena. Paret måste vid anmälan tala om vilken som är reserv.