Styrelse

Namn Roll Kontakt
Ingvar Persson Ordförande 0704-783465
>>e-post

Denna och följande text ska du ta bort när du redigerar sidan så att din styrelse syns i tabellen ovan.

Telefonnummer och e-postadress ligger av utrymmesskäl i samma kolumn. För att garantera att de hamnar på olika rader används en
speciell internetkod som du ser när du redigerar den här sidan.