Viktig information om Coronaviruset

Svenska Bridgeförbundet har i ett medlemsutskick givit råd och anvisningar hur vi skall hantera Coronaviruset vid vårt bridgespelande. Det är viktigt att vi följer dessa rekommendationer så att vi i klubben hjälper till att förhindra smittspridning.

Om du har smittan eller varit i kontakt med någon som är smittad kontakta omedelbart Bo Selander 0709-237103.

Informationen från SBF bifogas.