Folkareträffen inställd

Endast 10 par hade anmält sig. Därför måste vi ställa in. FBK/Rml