Klubbnyheter

Festbridge den 13 September.
Anmälningslista uppsatt i lokalen.

Välkommna!

Handlingar inför årsmötet 18 aug 2019

Söndagen den 11 augusti åker några medlemmar från Bridgeklubben Karlskrona till Carlskrona GK på Almö för att informera och introducera intresserade CGK-medlemmar in i bridgens värld.

SÖNDAG 18/8 KL.15:00

MOTIONER SKALL VARA STYRELSEN TILLHANDA SENAST 8 AUGUSTI.

Provapå-bridge måndagen den 19 Augusti kl. 18.30!

Bridgeklubben Karlskrona BKK inbjuder till parspel torsdagar klockan 18:30.
Ordinarie kvällspriser och poängsamlande för att utse totalsegrare

Startavgift 50 kronor

Nu kan Du betala genom att swisha tävlingsavgiften.
Märk meddelandet med ”Spelavgift” och visa upp betalningen när Du anmäler dig till den aktuella tävlingen.

Bridgeklubben Karlskrona arrangerar dambridge.
Vi börjar den 19 Maj klockan 17:00 (OBS ÄNDRAD DAG) och därefter fortsättning sista söndagen i varje månad.

OBS ändrad dag för start av dambridge.
Den 19 Maj Klockan 17:00 startar den.

Påskens Bridge-Äggstra tävling går av stapeln den 22 April.
Anmälan görs senast 10 april till
kennethflygt@gmail.com eller Tfn 0793 39 56 36
eller på anmälningslista i lokalen.

Sidor