Utvecklingskurs Bridge

UTVECKLINGSKURS BRIDGE 1 gång i månaden

Vi genomför utvecklingskurser i bridge för Dig som vill ha lite fler verktyg i lådan eller för Dig som bättre vill förstå vad motståndarna håller på med.
Kurserna genomförs en gång i månaden och kursdag blir torsdagar mellan klockan 1330-1630, Första kursdag 16 september. Kursledare Göran Magnusson. Kursavgift 40 kronor per tillfälle. Minst åtta eller högst 16 deltagare (20). Kursupplägg: teori 45 min, därefter spel 12 brickor med brickor lagda för det specifika kursinnehållet.

Hur hittar vi utgångar med 19 -24 HP????
Första kursen innehåller, utöver repetition av grundläggande öppnings- och svarsbud, att vi skall vi lära oss/förstå följande konventioner: LIMIT,
MINISPLINTER, SPLINTER, ROMEX och STENBERGS 2 NT SKROT-VARIANTEN . Fina namn, låter svårt, men jag lovar – väldigt enkelt

FORTSATT UTBILDNING
Omvända lågfärgshöjningar, hoppande borttag, Överbud. BÖÖS, MULTI- öppningar, Starka 2-öppningar, UD, Utspel, Markeringar, Slambudgivning RKC, Kontrollbud, Sangöppningar på en- tvåtricksnivån och fortsatt budgivning, Överbud. Spelföringar och försvarsspel.
Detta är exempel på vad vi skall avhandla, har Du andra önskemål så meddela Göran detta. 0455-42 720 eller gg.pellagarden@telia.com . Anmälningslista på klubben eller ring Göran.