Poängligan

KM 2022

Vinnare av KM 2022 blev Per-Olof Olsson och Junot Delcomyn.
Vi spelade också ett ”Lilla KM” (med hcp) och första platsen delades mellan Carin Annemark, Inger Sarvik och Ingrid, Ove Järnström.
KM spelades som en poängliga där nio av tretton spelkvällar räknades.
GRATTIS!!!

lilla_km_2022.pdf"Lilla KM" 2022 (hcp) med fyra "små" klubbmästare
km_2022.pdfKlubbmästare 2022 Per-Olof Olsson // Junot Delcomyn