Protokoll från 2 Klövers årsmöte 2022-10-10

Här kommer årsmötesprotokollet från den 10 oktober. Även verksamhets-berättelsen bifogas.

Tack alla närvarande, både medlemmar och stödmedlemmar, för en trevlig kväll.

m v h
Styrelsen