Styrelse

Namn Roll E-post Telefon
Jouko Tokkari Ordförande 070 - 303 88 10
Mia Silvergren Vice Ordförande 070-7971787
Margareta Richter Sekreterare 073 - 561 13 60
Gunnar Stockhaus Kassör 073 - 930 96 01
Anders Nordman Tävlingsledare 076 - 712 80 00
Jonny Olsson Ledamot 070 - 956 25 74
Anders Gustafzon Ledamot 0708-15 14 90
Harald Thorburn Suppleant 0705652464
Kenny Tessmar Suppleant 070 - 261 30 49

Du uppmanas att logga in innan du kan skicka e-post till personen ifråga.