Bra att veta

Allmänt om våra partävlingar

Partävlingar, där vi spelar om bronspoäng, spelas både med och utan handikappberäkning. Vinster i form av trisslotter utdelas med samma antal på scratchlistan och listan efter handikappberäkning. Ingen kan vinna dubbla vinster. Den total vinstsumman skall motsvara antalet par x 24 kronor.

Orange systemdeklaration

En orange systemdeklaration får användas av nybörjare upp till ett år efter avslutad nybörjarkurs. Under denna tid har spelaren rätt att under budgivningen kontrollera i sitt deklarationskort under förutsättning att detta inte fördröjer spelet. Mer avancerade spelare anmodas att bara bjuda naturliga bud när de möter spelare med orange systemkort.

Anmälan till spel

Du föranmäler dig till Jens Jensen eller via tävlingen som finns på denna sida, senast dagen före speldagen**. Saknar du spelpartner, även då kontaktar du Jens: 0733-14 48 20 eller epostar till anmalan@bkfenix.se

Spelavgifter

  • 50 kr för medlem i klubb ansluten till Svenska Bridgeförbundet. Kan vara högre vid enstaka specialtävlingar. I spelavgiften ingår kaffe.

  • Rabattkort (Fenixkortet) kan köpas för 400 kronor och gäller för 10 speltillfällen. Förutsätter att betalning sker via swish till 123 44 244 95 eller till bankgiro 538-7105.

    Spelare som ej är medlem i klubb ansluten till Svenska Bridgeförbundet betalar 100 kronor.

Använd gärna Swish för att betala tävlingsavgiften.

SWISHA till 123 44 244 95

Tävlingsregler m.m.

  • Spelare, som skall delta i en tävling, skall vara på plats senast 10 minuter före start. Detta för tävlingen skall starta och sluta på utsatt tid.

  • Spelare uppmanas, för allas trivsel, att vara lågmälda när spel pågår.

  • Vi använder oss av av stopp- och alertkort vid alla tävlingar.

  • Vi tillämpar reglerna för långsamt spel.

  • Vid felaktigheter under spelet skall tävlingsledaren (TL) tillkallas. Döm ej själva.

Utförliga regler och bestämmelser finns på Svensk Bridges hemsida samt i ”Generellt regelverk”.

Regler för höst- och vårsilver”.