Kontakt

Adress
Sverige
Kontaktperson
Jan-Åke Håkanson
Kontaktperson (ekonomi)
Jan-Åke Håkanson
Visa ruterkonto
Kontaktperson (tävling)
Jan-Åke Håkanson

Denna sida är tänkt att ge er lite ledtrådar beträffande de olika formateringsalternativ som finns i Bridge-IT. Innan sidan
publiceras för allmänheten kommer ni naturligtvis att ta bort allt detta och ersätta det med relevant information.

Utöver ledtrådarna nedan kan ni också läsa Kurs K - Klubbsidor som steg för steg går genom det du behöver veta för att
administrera dina klubbsidor.