BK Alert

Terminsslut och start av det nya året.

Vi avslutar innevarande termin med lite julmys:

Klubben bjuder på glögg och/eller vin med lite tilltugg dom två sista tävlingarna, tisdagen den 13 december och torsdagen den 15 december. Julmyset börjar en timme innan ordinarie speltid. Tag chansen att komma lite tidigare och mingla med dina bridgevänner. Kaffe/te serveras i halvtid som brukligt. Vårterminen startar tisdagen den 10 januari.

2022-10-17 Årsmötet och konstituering 2022-09-20.

Gustaf Bergstrand valdes att leda årsmötet. Lars Osihn valdes till ny ordförande för verksamhetsåret 2022-2023.

Lars O berättade om det gångna verksamhetsåret, bla att Alert införskaffat en brickläggningsmaskin. Klubbens ekonomi är god då intäkter för bridgespel återgått till det normala efter Covid-restriktioner. Balans- och resultaträkning godkändes av revisorerna som också tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen och beviljades av årsmötet.

Valberedningen föreslog omval av Katarina Landstedt, Claes Tådne, Eva Thornell och Tomas Carlsson som ledamöter i styrelsen. Till nya ledamöter valdes Tomas Persson och Eva Linde. Årsmötet tillstyrkte valberedningens förslag.

Till revisor valdes Gunnar Andersson och till revisorssuppleant Gustaf Bergstrand. Till valberedning valdes Lars Wästfelt och Siv Boethius. Siv ersätter avgående Kjell Persson. Samtliga ledamöter och funktionärer valdes på 1 år.

Ett särskilt tack riktades till Kjell P. samt till de avgående styrelseledamöterna Agneta Moberg och Erik Asplund.

Det påföljande konstituerande mötet föreslog följande:
Lars Osihn, ordförande, vald av årsmötet, externa kontakter
Claes Tådne, vice ordförande
Katarina Landstedt, tävlingsansvarig
Katarina Landstedt, kassör
Tomas Carlsson, sekreterare
Claes Tådne, ansvarig för hemsidan, information, marknadsföring
Eva Thornell, tävlingsverksamhet nätet, matinköp
Tomas Persson, som kommer stödja styrelsens utveckling av verksamheten
Eva Linde, kommer bla att starta en WhatsUp-grupp för medlemmar som tex söker bridgepartner.

2022-10-13 Dagbridge med hcp. 9 bord, bästa i höst! Vann på både hcp och scratch gjorde Ann Berg och Lars Wästfelt. Stort Grattis!

2022-10-11 Kvällsbridge med 4,5 bord. Vann gjorde Tomas Carlsson och Kjell Persson. Stort Grattis!

Medlemsavgift: 
380 kr