Välkomna på temakväll 25 jan24

Inbjudan bifogas !!
Det handlar om slam och kontrollbud.
Välkomna
Elisabeth